Bij MediaTower sleutelt een vijftienkoppig team van
communicatie-experts aan het rendement van uw campagnes.
Met een gecoördineerde totaalaanpak en voortdurende resultaatgerichtheid.
Team
Team
Kijkt u ons in de ogen?
Dan ziet u vijftien communicatie-experts die de krachten bundelen. Een strateeg, accountmanager, fotograaf, drukker en verschillende designers en webdevelopers. Met een videoteam stand-by.
Totaalaanpak
Totaalaanpak
Bekijkt u ons vanuit een helikopter?
Dan valt de totaalaanpak op. U krijgt één aanspreekpunt, wij coördineren en voeren uit. Zo veel mogelijk in eigen huis, met dank aan een eigen fotostudio en digitale drukpers. Dat werkt sneller voor ons, en voordeliger voor u.
Resultaat
Resultaat gedreven
Bekijkt u ons met een vergrootglas?
Dan staat ‘resultaat’ centraal, tot in de kleinste details. U krijgt een campagne die meer opbrengt dan wat ze kost. Winnen we daarbij een schoonheidsprijs? Mooi meegenomen. Maar bij schone cijfers ontkurken we de champagne pas écht.